Μηχανήματα παραγωγής υλικών θερμομόνωσης XPS

  • Web site
TSOP INSULATIONS
Η άκρως εξειδικευμένη ομάδα της TSOP προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις στον κλάδο της θερμομόνωσης παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα μηχανημάτων υψηλής ποιότητας για γραμμές παραγωγής XPS. Η εταιρεία κατασκευάζει σήραγγες επέκτασης, μηχανήματα ανάγλυφης εκτύπωσης και εξοπλισμό ανακύκλωσης για XPS (συμπιεστικές μηχανές, μύλοι κ.λπ.), με στόχο την «αναβάθμιση» των γραμμών παραγωγής XPS και τη βελτίωση των ιδιοτήτων του τελικού προϊόντος (επιφάνεια, πυκνότητα κ.λπ.).

Με την TSOP INSULATION συνεργαζόμαστε πάνω απο 20 χρόνια.  Το site κατασκευάσθηκε με WORDPRESS.