Σύλλογος αποφοίτων ΔΠΜΣ ΑΠΘ

  • Web site
  • Responsive
Σύλλογος αποφοίτων ΔΠΜΣ ΑΠΘ
Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας σύνθεσης και δημιουργίας ενός δικτύου ανθρώπων με ακαδημαϊκές σπουδές στον τουρισμό σε επίπεδο master που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων.

Βασικός σκοπός του συλλόγου, είναι η σύνδεσή του με τον τουριστικό κλάδο και την αγορά του τουρισμού καθώς και η συμμετοχή του σε ενέργειες και δράσεις που αφορούν στην προβολή και προώθηση της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής αυτής, ως τουριστικού προορισμού και εκπαιδευτικού προορισμού.