ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΦΥΗΣ ΠΟΛΗ

  • Web site
Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία» υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» - Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση».

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ», στοχεύει εκτός των άλλων και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να στηρίζει, να ενθαρρύνει και να προωθεί την επιχειρηματικότητα προάγοντας ταυτόχρονα τις καινοτόμες ιδέες που θα συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο, στην αύξηση της απασχόλησης, στην προώθηση των καινοτομιών και στη διάδοση του επιχειρηματικού πνεύματος.

Στο site παρουσιάζονται οι δραστηριότητες της αναπτυξιακής σύμπραξης για τηνν υλοποίηση των στόχων της.