ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  • Web site
Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας - Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Το «Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας - Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης Α.Ε.» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) και ιδρύθηκε το 2001 με την συμμετοχή επιχειρήσεων Πληροφορικής και Υψηλής Τεχνολογίας από όλη την Ελλάδα, καθώς και δημόσιους φορείς.

Στο site παρουσιάζεται η διοίκηση, οι δραστηριότητες και οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ.