Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ

  • Web site
  • Custom App
Σύλλογος Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Σύλλογος Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ.) ιδρύθηκε το 1996, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για να καλύψει την ανάγκη άμεσης εκπροσώπησης του κλάδου, η οποία διαπιστώθηκε από την εποχή της έναρξης εφαρμογής της νομοθεσίας ανάθεσης και εκπόνησης Μελετών Δημοσίων Έργων (Ν. 716/77).

Το site παρουσιάζει την δραστηριότητα του συλλόγου, τα μέλη του (με στοιχεία επικοινωνίας και δυνατότητες αναζήτησης με επιλεγμένα κριτήρια.

Επιπλέον δύνεται η δυνατότητα online εγγραφής μελών.

Το site κατασκευάσθηκε με το DOTCMS.