Τεχνική εταιρεία Φιλιππόπουλος Ενεργειακή

  • Web site
  • Responsive
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.
Στο site μιας τεχνικής εταιρείας με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας όπως η ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε έμφαση δόθηκε στα έργα που υλοποίησε η εταιρεία καθώς και στο πελατολόγιο της που αποτελείτε από μερικές από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες της Ελλάδας.

Το site κατασκευάσθηκε με το DOUBLE BASS CMS.

Η ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. είναι μια εταιρεία η οποία μελετά, σχεδιάζει και κατασκευάζει βιομηχανικές μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας και στερεών αποβλήτων, από το 1974, με εξειδικευμένη εμπειρία και περισσότερα από 100 εκτελεσθέντα έργα.