Το site της τεχνικής εταιρίας ΕΝΥΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

  • Web site
  • Responsive
ΕΝΥΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ε.Ε
Η "ENYA Μηχανική Ε.Ε" είναι Τεχνική – Εμπορική εταιρία, εξειδικευμένη στο Σχεδιασμό, Κατασκευή, και Συντήρηση Περιβαλλοντικών Υδραυλικών Έργων και στην Προμήθεια και Εγκατάσταση Τεχνικού Εξοπλισμού.
 
Στο site παρουσιάζεται μια μεγάλη γκάμα μηχανημάτων που εμπορεύεται και υποστηρίζει η εταιρεία καθώς και ένας μεγάλος αριθμός έργων στην Μηχανική των Υγρών Αποβλήτων που έχει υλοποιήσει η ENYA Μηχανική.