ΧΑΛΙΑ BERBER

  • Web site
  • Responsive
ΧΑΛΙΑ BERBER
Ένα απλό λιτό και απέριττο εταιρικό web site . Το site φτιάχτηκε με το WORDPRESS.

Η εταιρεία BERBER STYLE ειδικεύεται στην  κατασκευή και συντήρηση χαλιών. Επιπλέον, αναλαμβάνει  τον καθαρισμό  και την φύλαξη χαλιών καθώς και τον καθαρισμό τροχοσκηνών.