ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Σύμβουλοι Μηχανικοί

  • Web site
  • Responsive
ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Σύμβουλοι Μηχανικοί

Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ είναι εταιρία συμβούλων μηχανικών και μελετητών που αναλαμβάνει Τεχνικές Μελέτες Έργων Υποδομής και Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου στους τομείς Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Υγρών Αποβλήτων, Ενεργειακής Διαχείρισης και Στερεών Αποβλήτων. Αναλαμβάνει εργασίες πεδίου καθώς και επίβλεψη μελετών και επιλεγμένων έργων.

Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και εγγυάται υψηλής ποιότητας βιώσιμες λύσεις με το βλέμμα στραμμένο στην καινοτομία, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών της ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.