Ας εκμεταλλευθούμε την ευκαιρία που δίνει η Δράση «e-λιανικό» για την κατασκευή του e-shop σας.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε και αναμένεται η έναρξη ενός νέου προγράμματος ΕΣΠΑ (e-λιανικό) που θα επιδοτεί καταστήματα λιανικής για την δημιουργία e-shop.

Ότι γνωρίζουμε για το πρόγραμμα e-λιανικό προέρχονται από την σχετική προδημοσίευση.  Σύμφωνα με αυτή την προδημοσίευση:

Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
 
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

  • Nα έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)
  • Nα διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
  • Nα έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά,
 
Η επιδότηση θα καλύπτει 100% δαπάνη μέχρι 5.000 ευρώ για την
  1. Κατασκευή και λειτουργία e-shop
  2. Αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή (Desktop/Laptop)
  3. Τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικό με την δημιουργία / αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)
 
Για τη χρηματοδότηση από το συγκριμένο πρόγραμμα, θα απαιτείται η υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα.
 
Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί σύντομα και η περίοδος υποβολής θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ
Το πρόγραμμα αυτό θα επιδοτήσει e-shop που έχουν ολοκληρωθεί και λειτουργούν.  Αυτό σημαίνει ότι όταν θα κάνουμε την αίτηση για χρηματοδότηση, θα πρέπει να το e-shop να λειτουργεί.  Όλες οι δαπάνες που θα ζητήσουμε να επιδοτηθούν θα πρέπει να έχουν τιμολογηθεί και εξοφληθεί.
 
Σε αντίθεση από άλλα προγράμματα ΕΣΠΑ στο πρόγραμμα e-λιανικό πρώτα θα γίνουν οι δαπάνες και μετά η αίτηση για την επιδότηση τους. 
 
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε την υλοποίηση του e-shop σας ΤΩΡΑ.
 
Στην NEWMEDIA κατασκευάζουμε site και e-shop 25 χρόνια.  Έχουμε την γνώση και την εμπειρία να σας υποστηρίξουμε σε όλη την διαδικασία του έργου.  Από τον σχεδιασμό και την δημιουργία του e-shop μέχρι την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και κυρίως την υποστήριξη του e-shop στην καθημερινή του λειτουργία.
 
Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2310260252 ή στο email info@new-media.gr
Ένα μικρό δείγμα της δουλειάς μας μπορείτε να δείτε στο  https://www.new-media.gr/